Traduceri juridice şi economice

 

… peste 1.200.000 de cuvinte traduse:

 • Sentinţe şi hotărâri judecătoreşti
 • Decrete şi acte normative
 • Contracte comerciale
 • Convenţii civile
 • Contracte de drepturi de autor
 • Patente şi drepturi de proprietate
 • Legislaţie UE
 • Acte constitutive
 • Certificate constatatoare
 • Studii de fezabilitate şi planuri de afaceri
 • Dosare de licitaţii
 • Bilanţ şi balanţă anuală
 • Rapoarte de audit
 • Raportări fiscale
 • Extrase de cont
 • Contracte de credit
 • Asigurări