Traduceri legalizate

Traducerile sunt vizate de Tatiana Neamţu, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei cu Autorizaţia Nr. 10887/2003 şi pot fi legalizate de notari publici.

Mii de documente traduse

 • Dosare de emigrare SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă
 • Certificate de naştere, botez, căsătorie şi deces
 • Certificate şi fişe medicale
 • Certificat de cazier judiciar
 • Acte auto
 • Adeverinţe de orice tip
 • Declaraţii şi procuri notariale
 • Fişe şi certificate fiscale
 • Diplome de studii, foi matricole
 • Certificate de calificare profesională
 • Programe analitice şi planuri de învăţământ
 • Contracte de orice tip
 • Documente import-export
 • Cărţi de muncă
 • Sentinţe
 • … si multe altele